Умови реєстрації

1. Загальні положення 1.1. Ці Правила реєстрації Користувача на сайті інтернет-магазину «Комплекс Дах» (далі - Правила) розроблені Адміністрацією інтернет-магазину «Комплекс Дах» і визначають умови використання сайту komplex-dah.com.ua (далі - Сайт), а також права та обов'язки його користувачів і Адміністрації. 1.2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використанням Сайту і його сервісів (далі - Послуги). Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет. 1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил. 1.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями. 2. Реєстрація на сайті інтернет-магазину «Комплекс Дах» 2.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною 2.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до порядку, визначеного цими Правилами, яка діє від свого імені і в своїх інтересах або має повноваження діяти від імені та в інтересах юридичної особи (Раніше і далі - Користувач). 2.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (комбінація з латинських букв і цифр для входу на сайт) і пароль доступу до Сайту, контактний телефон, а також адреса електронної пошти для зв'язку з Користувачем і відправлення Користувачу сповіщень про стан замовлень або іншого характеру, пов'язаного з функціонуванням Сайту. 2.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. 2.5. Після надання всієї необхідної для реєстрації на Сайті інформації, зазначеної в п. 3.1. цих Правил, Користувач повинен підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, відправлене Адміністрацією Сайту на електронну пошту Користувача. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача. Кожен Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті. 2.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач набуває повні права користування Послугами Сайту за умови заповнення персональної сторінки необхідними достовірними і актуальними даними, обумовленими в п 3.1. цих Правил. 2.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах. 2.8. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на який він використовує апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті. 2.9. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача третіми особами, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку. 3. Персональна інформація користувачів при реєстрації 3.1. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача, необхідні для реєстрації на Сайті: адреса електронної пошти, номери телефонів, прізвище та ім'я Користувача. Необов'язковими для реєстрації, але бажаними для заповнення також є персональні дані Користувача: по-батькові і логін. 3.2. Зазначені дані зберігаються і обробляються протягом всього терміну функціонування Сайту. 3.3. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою реєстрації та авторизації Користувача на Сайті, обробки замовлень Користувача і виконання своїх зобов'язань перед Користувачем. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання послуг Користувачу. 4. Прикінцеві положення 4.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку реєстрації на Сайті; 4.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. 4.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України. 4.4. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну. 4.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

icon
0

наразі ваш кошик пустий'

icon